Інклюзивна освіта

26 Серпня 2019 - 10:17

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ВІД «А» ДО «Я» ПОРАДНИК ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ 

(Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти

Науково-методичний центр інклюзивної освіти Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк)

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА В СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ