Для Вас, педагоги!

20 Березня 2023 - 20:17

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями розумового розвитку (Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, спрямованої на виконання завдань реформування змісту освіти дітей з особливими освітніми потребами)

Психологічний супровід інклюзивної освіти (Методичні рекомендації підготовлено на виконання наукового дослідження «Вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами»)

ДОКУМЕНТИ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ЩОДО РОБОТИ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти. Науково-методичний центр інклюзивної освіти  Н.В.Заєркова, А.О.Трейтяк "ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ВІД «А» ДО «Я» ПОРАДНИК ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ"