Нормативно-правова база

03 Лютого 2023 - 16:15

Нормативно-правова база у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 6 липня 2010 року №1224
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 5 червня 2014 №1324
 • Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 р. № 912)
 •  Указ Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»
 • Указ Президента України від 19 травня 2011 року   № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями»
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 15 серпня 2011 р. № 872  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». 
 • інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384 «Організація інклюзивного навчання загальноосвітніх навчальних закладах»
 • методичний лист від 26.07.12 № 1/9-529 «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»
 • методичний лист від 02.01.13 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби щодо запровадження інклюзивного навчання» 
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 "Про внесення змін до Положення про  центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.12.2011 за № 1407/20145
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 № 680 “Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій” 
 • Класифікатор професій доповнено посадою асистента вчителя (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р.  № 327)
 • Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки  від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603 
 • Постанова КМУ від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.  № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 • Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових обовязків асистента вчителя». 
 • Лист МОНмолодьспорту від 28.09.2012 №1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»
 • На підставі рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 29.12.2011 № 102 наказом Міністерства від 30.12.2011№ 420 затверджено Зміну № 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «будинки та споруди навчальних закладів», які набрали чинності з 1 липня 2012 року.
 • Постанова КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів»   ( із змінами № 881 від 12.09.2012)
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 № 1034 “Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року” 
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 № 768 “Про затвердження заходів щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів” 
 • інструктивно-методичний лист від 08.08.2013 № 1/9-539 “Про організаційно-методичні засади забезпечення права  на освіту дітям з особливими освітніми потребами 
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року ( Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344)
 • Постанова КМУ від 1 серпня 2012 року № 706 « Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року» 
 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року»
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»
 • Методичні рекомендації про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №0/9-413)
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №0/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»
 • Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 06.02.2015 №104/52
 • ПОСТАНОВА КМУ від 29 липня 2015 р. № 531 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 
  і від 14 червня 2000 р. № 963” (асистент вихователя)
 • ПОСТАНОВА КМУ від 29 липня 2015 р. № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»
 • Наказ МОН від 20.04.2015 року “Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності ”
 • Лист МОН від 05.06.2015 3 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році» 
 •  Постанова КМУ від 08.07.2015 р. № 479 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298») (оплата праці асистента вчителя)


http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/normativno_pravova_baza11/