Нормативна база

03 Лютого 2023 - 16:32

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Кодекс цивільного захисту України

Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту. (Наказ МОН 21.11.2016 № 1400)

Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (Постанова КМУ № 101 від 11 березня 2015 року)

Положення про єдину державну систему цивільного захисту (Постанова КМУ від 9 січня 2014 року № 11)

Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819)

Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю (Постанова КМУ від 19 серпня 2002 року № 1200)

Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (Постанова КМУ від 26 червня 2013 року № 444)

Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту (постанова КМУ від 09.10.2013 р. № 787)