Конкурс на заміщення вакантної посади

30 Травня 2023 - 13:43

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту

Перечинської міської ради

оголошує конкурс

на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Найменування  і місцезнаходження закладу:

Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку.

Найменування посади та умови оплати праці:

директор Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку, посадовий оклад - 7449,00 грн.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

вища освіта ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

2. Автобіографія або резюме (за вибором учасника конкурсу).

3. Копію паспорта громадянина України.

4. Копію документа про вищу освіту (з додатком, що є невід'ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста).

5. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

6. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на момент їх подання.

7. Довідка про відсутність судимості.

8. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

9. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

Кінцевий термін подання документів 12 квітня 2021 року.

Документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради.

Складові конкурсного відбору та його тривалість:

І етап: (не більше 30 хвилин): письмове тестування з метою перевірки знань законодавства України, зокрема Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року;

ІІ етап: перевірка професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

ІІІ етап: публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку.

Прізвище, ім'я, номер телефону уповноваженої особи з надання інформації: 

Щербанич Мар'яна Василівна, 0956953057.

Електронна адреса:

info@osvita-perechin.gov.ua