Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста – фахівця з публічних закупівель

30 Травня 2023 - 15:26

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

повідомляє про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста – фахівця  з публічних закупівель. 

 

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду:

 • вища  юридична або економічна освіта;
 • досконале володіння державною мовою;
 • вміння працювати з комп’ютерними програмами та програмним забезпеченням пакету програм Office;
 • комунікативні навички, вміння швидко навчатися.

 Термін подачі заяв до 14.08.2020

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, Законів України « Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з  питань публічних закупівель.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження           перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

 • копія (копії) документа (документів) про освіту;
 • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби(за наявності);
 • декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

За детальною інформацією щодо участі у конкурсі та подачі необхідних документів звертатися за адресою : м.Перечин, вулиця Ужанська, 19б,

телефон для довідок:  +380956953057,

електронна адреса:info@osvita-perechin.gov.ua

особа, відповідальна за надання інформації: Щербанич Мар’яна Василівна.

    Умови проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста – фахівця з публічних закупівель

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 

 Загальні умови

Посадові обов’язки

1)       планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель;

2)       здійснює вибір процедури закупівлі;

3)       проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі;

4)       забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедуризакупівлі/спрощеної закупівлі;

5)       забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;

6) здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі».

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 4900 грн., надбавки за ранг державного службовця та вислугу років за стаж державної служби, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2)       письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)       копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)       підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

6)       відомості про стаж роботи, стаж державної служби(за наявності);

7)       декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

Кінцевий строк подання документів

14.08.2020

Дата, час і місце проведення конкурсу

17 серпня 2020 року, об 11 год. 00 хв. за адресою:

м. Перечин, вул. Ужанська, 19б

відділ ОКСМС Перечинської міської ради

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Щербанич Мар’яна Василівна,

+380956953057

info@osvita-perechin.gov.ua

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНІЦІЙНИХ ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 1. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 2. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 3. Державні символи України (стаття 20).
 4. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
 5. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 6. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 7. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 8. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 9. Державний бюджет України (стаття 96).
 10. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття, основні принципи та система місцевого самоврядування за Законом України«Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 4, 5).
 2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
 1. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
 2. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).
 3. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевогосамоврядування (статті 16, 60).
 4. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
 5. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
 6. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
 7. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунальногогосподарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
 10. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
 11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природногосередовища (стаття 33).
 12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузізовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).
 1. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 1. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 4. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 5. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 6. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 7. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 8. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 9. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 1. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 2. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційнеправопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 11. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
 15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 Питання на перевірку знання Закону України «Про публічні закупівлі»

 1. Мета Закону України «Про публічні закупівлі»,значення основних термінів Закону (договір про закупівлю, веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель, орган оскарження, предмет закупівлі, тендерна документація, тендерна пропозиція, уповноважена особа, замовники) (статті 1,2).
 2. Сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі» (стаття 3).
 3. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель (стаття 4).
 4. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників (стаття 5).
 5. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль (стаття7).
 6. Уповноважений орган (стаття 9).
 7. Організація закупівельної діяльності замовника (стаття 11).
 8. Електронна система закупівель, процедури закупівлі (статті 12,13).
 9. Спрощені закупівлі (стаття14).
 10. Орган оскарження та порядок оскарження процедур закупівлі (стаття 18).
 1. Поняття відкритих торгів ( умови застосування, інформування про проведення, тендерна документація (статті 20, 21, 22).
 2. Відхилення тендерних пропозицій, відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся (статті 31,32).
 3. Умови застосування процедури конкурентного діалогу та проведення конкурентного діалогу (статті 34,33).
 4. Процедура торгів з обмеженою участю (статті 36, 37, 38)
 5. Переговорна процедура закупівлі (стаття 40).