Серпневі секційні засідання педагогічних працівників закладів освіти Перечинської ОТГ

01 Червня 2023 - 06:32

23 серпня 2018 року на базі Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбулися серпневі секційні засідання педагогічних працівників закладів освіти Перечинської ОТГ.

      

Пiд час роботи секційних засiдань керівники методичних об’єднань ознайомили педагогiчних працiвникiв з методичними рекомендацiями щодо викладання навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році, активно включилися в роботу в умовах реформування освіти.

В межах фахових методичних об’єднань були опрацьовані основні положення Концепції «Нова українська школа», інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів в закладах загальної середньої освіти, організації освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році, ключові зміни в програмах 10-х класів з предметів інваріантної складової, вимоги щодо ведення класних журналів, сертифікаційні роботи з предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року та визначені пріоритетні напрямки роботи районних методичних об’єднань у новому навчальному році.

Учителі початкових класів району взяли активну участь у обговоренні Державного стандарту початкової загальної освіти в умовах Нової української школи. Особлива увага була приділена питанням організації процесу навчання на основі компетентнісного підходу, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Також йшла мова про те, що сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на формування національно-свідомого громадянина-патріота, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.

Педагоги на засіданнях акцентували увагу на профілізації старшої школи, відповідно до впровадження концептуальних положень Закону України «Про освіту», обговорювали питання впровадження у освітній процес здоров’язберігаючих технологій як запоруки виховання потенційно здорової нації.

                    

В умовах зовнішньої агресії, неоголошеної війни на Сході України, зростає роль військово-патріотичного виховання учнівської молоді у закладах освіти. На секціях педагогів-організаторів, учителів предмету «Захист Вітчизни», педагоги обговорювали можливості зацікавити молодь щодо служби у Збройних силах України, посилити профорієнтаційну роботи щодо вибору професій військовослужбовця.